Rezerwacja

Rezerwacja wypoczynku w Hippika Tomaszkowo.

LATO 2024

Warunkiem przyjęcia rezerwacji jest wypełnienie poniższego formularza oraz pobranie, wydrukowanie, uzupełnienie i podpisanie wymaganych dokumentów (dostępnych do pobrania TUTAJ). a następnie odesłanie na adres e-mail: biuro@hippikatomaszkowo.pl.
Potwierdzeniem dokonania rezerwacji jest zawarcie umowy oraz wplata zaliczki na konto firmowe w umówionym terminie.

Rodzaj wypoczynku

Czas trwania wypoczynku

do dnia

Dane dziecka

Data urodzenia

Regulamin, umowa i inne dokumenty, można pobrać tu DOKUMENTY.

Dane rodzica lub opiekuna

Kontakt z opiekunem

Sugestie i uwagi

Oferta obejmuje 6 noclegów, pełnie wyżywienie, 2 godziny jazdy konnej dziennie, dodatkowe atrakcje: basen, bryczka, pławienie koni, park trampolin, Bartbo park rozrywki aktywnej w Butrynach oraz transport. Zakwaterowanie w pensjonacie Hippika Tomaszkowo ul Drozda 32 ,11-034 Tomaszkowo

Podróżny może bez zgody organizatora przenieść na osobę trzecią wszystkie przysługujące mu uprawnienia wynikające z umowy, w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem turnusu (na trwałym nośniku), pod warunkiem przyjęcia przez osobę trzecia warunków umowy i spełnienia kryteriów rekrutacyjnych.

Podróżny ma obowiązek informować organizatora o wszelkich niezgodnościach stwierdzonych w trakcie realizacji imprezy turystycznej

Organizator zastrzega sobie możliwość modyfikacji oferty w przypadku złych warunków pogodowych , turnusy rozpoczynają się w soboty i kończą w piątki .Transport dzieci z Olsztyna na półkolonie oraz na poszczególne atrakcje podczas wypoczynku odbywa się autami firmowymi ( 7-9 osobowe )

Zgłoszenie wypoczynku dziecka można dokonać też pocztą elektroniczną pisząc na adres: biuro@hippikatomaszkowo.pl.